Ashiq Kamandar

*****

1999

*****

Tehran Bahman Culture and Music Center 2000 History

Tehran BƏHMƏN Mədəniyyət və musyqi mərkəzi 2000 Tarixində

ashiq shahbazi
“Bu sazl-sözlü məclisi ustad Aşıq kamandar 40 gün dünyadan getmişdi təşkil etdim. bu məclisə güney Azərbaycan aşıqlarının adlı-sanlılarının bir çoxunu dəvət etdim və olara söz verdim və olarda gözəl çıxış etdilər , oların hamısından təşəkkür edirəm. burda ustad Aşıq kamandarın öz səsini də yaydım və zalda təşrifi olanlar ustadın ruhuna dua oxudular və elə bu tədbirdə bir 7 yaşında oğlanada söz verdim. o balaca oğlan mənim oğlumdu( Hüseyn ŞƏHBAZİ) mən bir Cəlili havası çaldım və oğlumda oxudu. ən azı bir dəfə dinləməyə dəyər . əldən qaçırmayın. Tehran BƏHMƏN Mədəniyyət və musyqi mərkəzi 2000 Tarixində.”

*****